BIO-domeinen en Principes

BIO-domeinen en Principes
Photo by Glenn Carstens-Peters / Unsplash

De BIO-domeinen en -principes zijn onderverdeeld in verschillende categorieën om een uitgebreide benadering van informatiebeveiliging te bieden. Hieronder worden de belangrijkste domeinen en bijbehorende principes beschreven:

Beleid en organisatie

1.1. Beleid voor informatiebeveiliging: Formuleer en implementeer een informatiebeveiligingsbeleid dat aansluit bij de doelstellingen en eisen van de organisatie.

1.2. Organisatie van informatiebeveiliging: Definieer rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging binnen de organisatie.

1.3. Beoordeling en behandeling van informatiebeveiligingsrisico's: Identificeer, analyseer en evalueer risico's en neem passende maatregelen om deze risico's te beheersen.

Personeel, processen en technologie:

2.1. Human resource-beveiliging: Zorg voor bewustwording, opleiding en naleving van informatiebeveiligingsbeleid onder medewerkers.

2.2. Beheer van bedrijfsmiddelen: Identificeer en classificeer bedrijfsmiddelen en beheer de bijbehorende beveiligingsrisico's.

2.3. Toegangsbeheer: Beperk de toegang tot informatie en informatiesystemen op basis van het "need-to-know"-principe.

2.4. Cryptografie: Gebruik cryptografische technieken om de vertrouwelijkheid en integriteit van gevoelige informatie te waarborgen.

2.5. Fysieke en omgevingsbeveiliging: Beveilig fysieke locaties en faciliteiten om ongeautoriseerde toegang en schade aan bedrijfsmiddelen te voorkomen.

2.6. Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen: Zorg voor veilige en betrouwbare bedrijfsprocessen en communicatie.

Incident- en continuïteitsmanagement

3.1. Beheer van informatiebeveiligingsincidenten: Stel processen en procedures vast voor het effectief identificeren, melden en beheren van informatiebeveiligingsincidenten.

3.2. Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer: Zorg voor de continuïteit van kritieke bedrijfsprocessen en de beschikbaarheid van informatie tijdens en na noodsituaties of verstoringen.

Naleving

4.1. Naleving van wet- en regelgeving: Zorg ervoor dat de organisatie voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging.

4.2. Beoordeling en audit van informatiebeveiliging: Voer regelmatig beoordelingen en audits uit om de effectiviteit van het informatiebeveiligingsbeleid en de naleving van de BIO te verifiëren.

Leveranciersrelaties

5.1. Beveiliging in leveranciersrelaties: Beoordeel en beheer de informatiebeveiligingsrisico's die verband houden met externe leveranciers, en zorg ervoor dat zij voldoen aan de vereiste beveiligingsnormen.

5.2. Beheer van uitbestede diensten: Controleer en beheer de informatiebeveiliging van diensten die zijn uitbesteed aan externe partijen.

Systemen en applicaties

6.1. Beveiligingseisen voor informatiesystemen: Identificeer en documenteer de beveiligingseisen voor informatiesystemen en -applicaties.

6.2. Beveiliging in ontwikkeling en ondersteuning van informatiesystemen: Integreer beveiligingsprincipes en -maatregelen in alle fasen van de systeemontwikkelingscyclus.

6.3. Beveiliging van systeem- en netwerkbeheer: Implementeer beveiligingsmaatregelen om de integriteit en beschikbaarheid van netwerken en systemen te waarborgen.

Monitoring en evaluatie

7.1. Monitoring en beoordeling van informatiebeveiligingsmaatregelen: Houd toezicht op de effectiviteit van informatiebeveiligingsmaatregelen en -controles, en pas deze zo nodig aan. 7.2. Beoordeling van de algehele informatiebeveiligingsprestaties: Evalueer regelmatig de algehele informatiebeveiligingsprestaties van de organisatie om continue verbetering te waarborgen.

Deze aanvullende domeinen en principes richten zich op specifieke aspecten van informatiebeveiliging en helpen overheidsorganisaties om een robuust en veerkrachtig beveiligingsbeleid te ontwikkelen en te onderhouden. Door de BIO-domeinen en -principes te volgen, kunnen overheidsorganisaties hun informatiebeveiligingsstrategie afstemmen op zowel interne als externe eisen en uitdagingen, en zo de bescherming van gevoelige overheidsinformatie waarborgen.