NEN-ISO/IEC 27001, 27002 en de relatie met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

NEN-ISO/IEC 27001, 27002 en de relatie met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
Photo by Evgeniy Alyoshin / Unsplash

De relatie tussen NEN-ISO/IEC 27001, 27002 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is dat de BIO is gebaseerd op de internationale normen en deze aanvult met specifieke richtlijnen en eisen voor overheidsorganisaties in Nederland. De BIO maakt gebruik van de principes en best practices van NEN-ISO/IEC 27001 en 27002 om een uniform en risico gebaseerd informatiebeveiligingskader te bieden dat is afgestemd op de behoeften en verantwoordelijkheden van de Nederlandse overheid.

Door het toepassen van de BIO, die gebaseerd is op NEN-ISO/IEC 27001 en 27002, kunnen de overheidsorganisaties in Nederland effectieve informatiebeveiligingsmaatregelen implementeren en beheren, in overeenstemming met internationaal erkende normen en best practices. Dit helpt bij het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van overheidsinformatie en het beschermen van gevoelige gegevens.

Wat is het doel van de BIO Overheid

Het doel van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is om een eenduidig en gemeenschappelijk informatiebeveiligingskader te bieden voor alle overheidsorganisaties in Nederland, ongeacht hun sector of niveau (nationaal, regionaal of lokaal). De BIO is ontworpen om overheidsorganisaties te helpen bij het effectief beheren en beperken van risico's met betrekking tot de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van hun informatie.

De belangrijkste doelstellingen van de BIO zijn onder meer:

  1. Harmonisatie: Door het combineren van eerdere sectorale baselines, zoals BIR, BIG, BIWA en IPO, zorgt de BIO voor een uniforme aanpak en terminologie op het gebied van informatiebeveiliging binnen de gehele overheid.
  2. Risicobeheer: De BIO biedt een risico gebaseerde benadering van informatiebeveiliging, die overheidsorganisaties helpt bij het identificeren, analyseren en beoordelen van potentiële beveiligingsrisico's en het nemen van passende maatregelen om deze risico's te mitigeren.
  3. Compliance: De BIO helpt overheidsorganisaties om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten op het gebied van informatiebeveiliging, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en sectorale wet- en regelgeving.
  4. Best practices: Door te bouwen op internationale normen zoals ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002, biedt de BIO overheidsorganisaties praktische richtlijnen en best practices voor het inrichten en onderhouden van een effectief informatiebeveiligingsbeleid.
  5. Bewustwording en cultuur: De BIO bevordert het bewustzijn en de kennis van informatiebeveiliging bij overheidsmedewerkers en stimuleert een cultuur van verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid bij het omgaan met informatie.

Kortom, het doel van de BIO is om overheidsorganisaties in Nederland te ondersteunen bij het waarborgen van een consistent en effectief niveau van informatiebeveiliging, wat essentieel is voor het beschermen van gevoelige gegevens en het behouden van het vertrouwen van burgers en andere belanghebbenden.